2018-01-20

Lahden Suomalainen Klubi ry - vuosikokous 2018

Lahden Suomalainen Klubi ry:n 11. vuosikokous pidetään lauantaina 10.02.2018 klo 15:00 Sibeliustalolla Suomalaisten Historiapäivien yhteydessä. 

Tervetuloa
Lahden Suomalainen Klubi ry
Hallitus

2 kommenttia:

Lahden Suomalainen Klubi kirjoitti...

XIX SUOMALAISET HISTORIAPÄIVÄT 9.-10.2.2018

Perjantai 09.02.2018
14:00 HISTORIAPÄIVIEN AVAUS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
14:15 VUODEN HISTORIATEOS Historian Ystäväin liitto
14:40 VUOSI 1918
Puheenjohtaja Ville Marjomäki
Vuosi 1918 Euroopassa Professori Pertti Ahonen
15:10 - 15:30 Tauko
15:30 - 16:10 VUOSI 1918
Puheenjohtaja Ville Marjomäki
Miten SDP joutui ääriaineiston haltuun VTT Mikko Majander
Miksi porvareista tuli lahtareita FT Henrik Meinander
16:10 - 17:25 VUOSI 1918
Puheenjohtaja Ville Marjomäki
Nälkä on punikki - Suomen elintarviketilanne 1917-1918 Dosentti Heikki Rantatupa
Sisällissodan lesket ja orvot FT Mervi Kaarninen
Vuoden 1918 vaikutukset Suomen väestönkehitykseen Professori Kari Pitkänen
17:25 - 18:00 KESKUSTELU Luennoitsijat

Lauantai 10.02.2018
09:00 - 09:45 ITÄSUOMALAINEN JA LÄNSISUOMALAINEN HISTORIANTUTKIMUS
Keskustelemassa professori Martti Häikiö ja VTT Timo Soikkanen, puheenjohtajana FL
Jyrki Vesikansa
10:00 - 12:00 VANHA SUOMI
Puheenjohtaja Kari Salmi
Saksalaisen kulttuurin kerrostumia Viipurissa FL Rainer Knapas
”Viiipurin romantiikasta” itäiseen fennomaniaan: Viipurin opettajat suomalaisuuden
harrastajina (n. 1805-1850)Yliopistotutkija Anu Koskivirta
Vanhan Suomen liittäminen Suomen suuriruhtinaskuntaan 1812 Dosentti Jyrki Paaskoski
12:00 - 13:00 Tauko
13:00 - 14:45 RUOTSIN NOUSU SUURVALLAKSI JA SEN ROMAHDUS
Puheenjohtaja Heikki Talvitie
Suurvaltasotien miehistö-rekrytoinnin muodot, käytännöt ja yhteiskunnalliset
vaikutukset Suomessa Professori Nils Erik Villstrand
Ruotsin suurvallan nousu ja tuho: syyt ja selitykset Professori Petri Karonen
Suurvalta-ajan Ruotsi maailman taloudessa Professori Ilkka Nummela
14:45 - 15:15 Tauko
15:15 - 16:45 VIRO 100 V Puheenjohtaja Jaakko Blomberg
Viro ja Suomi 1917-1939 VTT Erkki Tuomioja
”Sähköinen ikkuna toiseen maailmaan”: Suomen television vaikutus Neuvosto-Virossa
Dosentti Heikki Roiko-Jokela
Suomen salainen tuki Viron itsenäistymiselle 1988-1991 FT Heikki Rausmaa
16:45 - 17:00 Tauko
17:00 - 18:00 LOPPUKESKUSTELU: ITÄMERI Puheenjohtaja Janne Virkkunen
Suurlähettiläs René Nyberg, Suurlähettiläs, kirjaililija Anna Žigure Suurlähettiläs
Jaakko Kalela

simo kirjoitti...

Vuoden 2017 klubilaiseksi valittiin Ilpo. Onnittelut!